Exorcist

posted on 18 Jun 2013 01:06 by blackorder in Information

 

 

Exorcist

 
 

คือ กลุ่มคนที่ได้รับการเลือกสรรจากพระเจ้าให้ได้เป็นผู้เชื่อมต่อของ [อินโนเซนต์] ผลึกแห่งพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งจะเลือกผู้เชื่อมต่อเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น เอ็กโซซิสท์จึงเกิดและหาตัวได้ยากยิ่ง เป็นบุคคลอันมีค่าในการเป็นนักรบทำสงครามศักดิ์สิทธิ์

เอ็กโซซิสท์แบ่งประเภทตามลักษณะของศาสตรากำราบอาคุม่า คือ สิงสถิตและติดตัว หรือสามารถแยกได้อีกแบบคือ โจมตีหรือสนับสนุน เพราะศาสตราบางชิ้นไม่จำเป็นต้องกำราบอาคุม่าได้ แต่เป็นพลังพิเศษที่ใช้สนับสนุนผู้อื่นแทน

 

Uniform

ทางแผนกวิทยาศาสตร์เป็นผู้ผลิตโดยอาศัยเส้นใยพิเศษที่ทนทาน และลดความเสียหายให้ผู้สวมใส่ มีการออกแบบให้เข้ากับลักษณะและความชอบส่วนบุคคล เครื่องแบบเอ็กโซซิสท์แต่ละคนจึงมีลักษณะแตกต่างกันไป

 

(ตัวอย่างเครื่องแบบ)

แต่จะมีจุดร่วมอยู่ คือ มีสีดำสลับกับขาว กระดุมลักษณะเดียวกัน และมีตรากางเขนกุหลาบที่อกเสื้อ ซึ่งตรากางเขนนี้เป็นหลักฐานว่าเป็นคนจากศาสนจักร ซึ่งจะทำให้ได้รับสิทธิพิเศษเพื่อความสะดวกในการทำภารกิจ และชุดนี้ยังเป็นตัวล่อให้อาคุม่าโผล่ตัวจากการแฝงตัวอยู่ด้วย

 

(รูปกระดุม กางเขนกุหลาบ)

 

Mission

ภารกิจที่เอ็กโซซิสท์ได้รับคือการสำรวจพื้นที่ที่ได้รับการตรวจสอบมาแล้วว่าน่าจะมีต้นเหตุจากอินโนเซนต์ และทำการเก็บเกี่ยวมาก่อนที่อาคุม่าจะได้ไป เนื่องด้วยเอ็กโซซิสท์เป็นบุคคลอันมีค่ายิ่ง การจะให้เอ็กโซซิสท์ไปทำภารกิจเสี่ยงภัยใดๆจึงต่องผ่านการตรวจสอบมาอย่างมากมายจนแน่ใจ หรือเกิดกรณีฉุกเฉินที่อาคุม่าบุกก่อนเท่านั้น

การเดินทาง –  ปกติจะใช้รถโดยสารสาธารณะ เช่น รถไฟ บางทีจะมีใช้รถม้าบ้าง ซึ่งสามารถขึ้นได้โดยสะดวกทุกเวลาโดยอาศัยอำนาจทางศาสนจักร (ถึงแม้จะโดดขึ้นรถไฟมาแต่ก็จะได้รับการต้อนรับจัดห้องให้อย่างดี)

การติดต่อสื่อสาร – หน่วยค้นหาจะมีอุปกรณ์สื่อสารติดตัวไว้เสมอ ทำให้สามารถติดต่อศาสนจักรได้ทุกที่ทุกเวลา แต่โดยปกติแล้ว ตัวเอ็กโซซิสท์เองก็จะมีอุปกรณ์สื่อสารส่วนตัว เป็น โกเล็ม ขนาดเล็กรูปร่างคล้ายค้างคาว ลักษณะของแต่ละตัวอาจต่างกันเล็กน้อย โกเล็มทุกตัวจะมีระบบป้องกันการใช้ ให้ใช้ได้แค่เฉพาะเสียงของเจ้าของโกเล็มตัวนั้นๆเท่านั้น

 

โกเล็มสามารถใช้สื่อสารกับเอ็กโซซิสท์ที่มีโกเล็มอยู่ด้วยกันได้ทันที หน่วยค้นหาซึ่งคอยสนับสนุนก็สามารถติดต่อกับเอ็กโซซิสท์ด้วยอุปกรณ์ของตนเองโทรไปหา และเอ็กโซซิสท์สามารถใช้โกเล็มต่อกับโทรศัพท์ภายนอกเพื่อต่อตรงไปศาสนจักรได้

(การต่อโกเล็มกับโทรศัพท์สาธารณะ)

 
 


ข้อมูลเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ในอนาคต

 

 

...To be continued...

Comment

Comment:

Tweet

Categories